Legkisebbtől a legnagyobbig

Korosztályok

3-4 évesek

Cél: ismerkedés a balett mozdulatokkal

A legkisebb balerináink már 3 éves kortól kezdhetnek ismerkedni a balett mozdulatokkal. Nagy figyelemmel segítjük a kezdeti lépéseket, hogy az óvoda mellett egy különóra keretén belül is önállóan, a szüleiktől külön tudjanak részt venni a 40 perces foglalkozásokon. Játékos feladatokon keresztül alapozzuk meg a helyes testtartást, a kartartásokat, a lábmozgásokat. Az órákon helyet kapnak a nagymozgásokkal járó gyakorlatok is, illetve az önálló, kreatív megoldások.

A balett, mint különóra célja:
 • ismerkedés a csoporttal, mozgásos játékokkal, térbeli elhelyezkedésekkel (pl. sorban állás, kör kialakítása, térben történő irányított mozgások) és az ezekhez kapcsolódó szabályok elsajátítása
 • a helyes testtartás megalapozása: a testrészek tudatosítása
 • az íves kartartások bevezetése egyszerű kargyakorlatokon keresztül
 • a spicc, az átnyújtott és hajlított térd, a féltalpra emelkedések alapozó gyakorlatainak megismerése

4-5 évesek

Cél: a mozdulatok tudatosítása

Az életkori sajátosságok figyelembevételével itt is jelen vannak a játékos feladatok, de már nagyobb hangsúlyt fektetünk a pontos kivitelezésre. A törzsgyakorlatokon keresztül a testtartásra fókuszálunk, a lábgyakorlatoknál a kiforgatott pozíciókra készülünk. Az ülésben végzett alapozó gyakorlatok mellett megjelennek az állásban végrehajtott feladatok, helyben és helyváltoztatással egyaránt. A kreatív elemeken keresztül a szabad mozgás élményét is megtapasztalhatják a gyerekek.

Ennél a korosztálynál az oktatás célja:
 • a helyes testtartás tudatosítása: a törzs izmainak kiművelése törzshajlításokkal, törzsdöntésekkel
 • a csípőízület nyitására irányuló gyakorlatokkal megalapozzuk a kiforgatott (nyitott lábfejjel történő) lábpozíciókat
 • ülésben és állásban egyaránt történnek gyakorlatok
 • egy helyben és a térben elmozdulva is megélhetik a gyerekek a kreatív mozgás örömét

5-6 évesek

Cél: a rúdgyakorlatok alapozása

Az 5-6 éves korosztály már alkalmas arra, hogy elkezdjen megismerkedni a rúdgyakorlatok alapozó mozdulataival, de nézzük, hogyan is épül fel az óra menete ebben a korcsoportban. A talajon ülésben, valamint fekvésben végzett gyakorlatok a bemelegítést szolgálják, ahol már összetettebb lábmozgásokat, és karmunkával kísért törzsgyakorlatokat hajtanak végre a növendékek. A nyújtó és erősítő hatású feladatok pedig a magas lábemelésekkel járó mozdulatokat hivatottak előkészíteni. A balett-rúdnál zárt és kiforgatott lábpozícióból végzünk alapozó mozgásokat, ahol még páros kézzel „kapaszkodhatnak”, valamint a dinamikusabb ugrások és szökdelések is helyet kapnak a tananyagban.

A balett, mint különóra célja:
 • alapozó gyakorlatok a talajon karmunkával kísért törzsmozgással, összetett lábmozgásokkal
 • feladatok a balett-rúdnál zárt és nyitott lábpozíciókban, két kézzel a rúdon
 • készülve a magasabb lábemelésekre, helyet kapnak a nyújtó és erősítő hatású gyakorlatok is
 • dinamikus ugrások, szökdelések

6-7 évesek

Cél: a komplex feladatok pontossága

Míg a kisebb korosztálynál a játékosságon, a mozgásforma megismerésén, megszerettetésén, valamint a helyes testtartás elsajátításán van a fő hangsúly, addig a 6-7 évesek esetében már a komplex feladatok kivitelezése és pontossága a cél. Már a bemelegítő feladatok is összetett mozgásokat tartalmaznak: törzs-kar koordinációt igénylő mozdulatokat, ritmizált lábfejmozgást, lábtartás-váltásokat. A balett-rúdnál több kiforgatott pozíció is szerepel, és bizonyos gyakorlatoknál már csak egy kézzel fogják a gyerekek a rudat. A helyváltoztató ugrásokat is kartartásokkal színesítjük, valamint a nyújtások is hangsúlyosabb szerepet kapnak.

Amit ennél a korosztálynál el szeretnénk érni:
 • a mozgáskoordináció fejlesztése: törzs- és kar, kar- és láb együttes munkája, ritmusváltások
 • a balett-rúdnál végzett feladatok már kiforgatott (a lábfejek nyitásával elért) lábpozíciókban történjenek
 • az ugrások, helyváltoztató szökdelések kartartásokkal egészüljenek ki
 • hangsúlyosabb szerepet kapjanak a nyújtások

7-8 évesek

Cél: a mozdulatkötések elsajátítása

Az óra eleji bemelegítő gyakorlatok során a már több testrész bevonásával felépülő mozdulatokra, és azok helyes kivitelezésére fókuszálunk. A balett-rúdnál egyes gyakorlatokat már karvezetés színesíti, illetve megjelennek a magas lábemelésekkel járó mozdulatok is. Az ugrásgyakorlatoknál alkalmazásra kerülnek a tanult lábpozíciók, a helyváltoztató mozgásoknál pedig az egyes lépéselemek összekapcsolása a cél.

Ennek a korosztálynak a tananyaga:
 • komplex mozdulatok a bemelegítésnél is, több testrész összehangolt mozgása
 • a balett-rúdnál történő gyakorlatokat is karvezetésekkel színesítjük
 • megjelennek a magas lábemelések az állásban végzett feladatoknál is
 • a haladó gyakorlatokban már jelen van a tanult elemek összefűzése, a lábpozíciók változatos alkalmazása

9-11 évesek

Cél: ismerkedés a modern tánctechnika alapjaival, valamint etűdök, rövid koreográfiák tanulása

A bemelegítő jellegű „tréning” gyakorlatok a modern tánctechnikákból is építkeznek, fokozva a gerinc mobilitását, a lábfej kidolgozottságát, az ízületek mozgékonyságát és a hajlékonyságot. A rúdgyakorlatoknál már a klasszikus balett minden alapeleme szerepel, összekapcsolva kartartásokkal, karvezetésekkel. Az ugrások mellett foglalkozunk forgásokkal is, valamint térben elmozduló lépéskombinációk is szerepelnek a tananyagban. A táncélményt az órán tanult elemekből építkező etűdök, rövid koreográfiák adják meg.

Ennek a korosztálynak a tananyaga:
 • a klasszikus balett gyakorlatok mellett a tánctréning tartalmaz modern tánctechnikákból átvett elemeket
 • kiemelt szerep jut a gerinc mobilizálásának, a lábfej kidolgozásának, a hajlékonyság fokozásának
 • a rúd-gyakorlatokban már kartartásokkal, karvezetésekkel szerepelnek a balett alapelemei
 • a tananyag elemei a forgások, a helyváltoztató lépéssorok is
 • etűdök, rövid koreográfiák kerülnek betanításra

11-14 évesek

Cél: a klasszikus balett alapokra épülő modern tánctechnika elemeinek elsajátítása, összetett koreográfiák tanulása

A bemelegítő modern „tréning”, a korábbi években megalapozott klasszikus balett tudásra épül. Az ugrások, forgások, valamint térben elmozduló lépéskombinációk továbbra is a tananyag fontos részét képezik, de ezeken felül, kifejezetten a tánc koreográfiák tanulása kerül előtérbe.

Miből áll össze ennek a korosztálynak a képzése?
 • bemelegítő modern „tréning”
 • a tananyag elemei az ugrások, forgások, helyváltoztató lépéssorok is
 • összetett koreográfiák kerülnek betanításra
 • nyújtások